Kredyt 2% na pierwsze mieszkanie - bez limitu wniosków tylko w 2023!

PROGRAM RZĄDOWY 2023 PIERWSZE MIESZKANIE – BEZPIECZNY KREDYT 2 %
14 marca 2023 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w sprawie rządowego programu „Pierwsze Mieszkanie”. Jednym z jego elementów jest głośny ostatnio Bezpieczny Kredyt 2%. Ustawa wejdzie w życie najwcześniej 1-go lipca bieżącego roku, nie później niż w III kw. 2023 roku.

Z bezpiecznego kredytu mieszkaniowego będzie można skorzystać do 2027 roku, choć program będzie mógł być przedłużony. Kredyt można otrzymać na mieszkanie z rynku pierwotnego i wtórnego oraz na zakup lub budowę domu, jego wykończenie, a także na zakup działki budowlanej.

Bardzo ważną informacją jest ta, że w roku 2023 nie będzie limitu ograniczającego ilość przyjętych wniosków, oznacza to że każdy kto złoży prawidłowo wypełniony wniosek otrzyma dopłatę. Ministerstwo informuje że w przyszłym roku będzie już obowiązywał limit przyjętych wniosków.

Projekt zakłada, że kredyt 2 proc. z dopłatą będzie mogła uzyskać osoba do 45 roku życia; jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich. Kredyt może być udzielony tylko na pierwsze mieszkanie - osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie będą mogły mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Nie będą z niego wykluczone osoby posiadające częściowy (jednak nie wyższy niż 50 proc.) udział w mieszkaniu lub domu. To ważna informacja m.in. dla osób, które zostały współwłaścicielami nieruchomości wskutek dziedziczenia jej części, jednak nie są jej jedynymi dysponentami.

Kwota "bezpiecznego kredytu 2 proc." nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł. Wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 tys. zł. - oznacza to, że para może dokonać zakupu nieruchomości za 800 tys. zł, a pojedynczy kredytobiorca za 700 tys. zł. Warto podkreślić że w programie nie ma limitu maksymalnej ceny za m2 kupowanego mieszkania.

Dopłata do rat będzie przysługiwała przez 10 lat, a kredyt będzie spłacany w formule stałych rat kapitałowych (malejących rat kapitałowo-odsetkowych). W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe.

Możliwe będzie przeznaczenie środków na wydatki ponoszone w związku z budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem oraz kupnem nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej domu. W komfortowej sytuacji są posiadacze działek budowlanych. Działka może stanowić wkład własny, który wciąż jest niezbędny przy ubieganiu się o kredyt.

Od powyższych limitów istnieją dwa ważne wyjątki. W przypadku, gdy wkładem własnym kredytobiorcy jest wyłącznie: 1. nieruchomość gruntowa lub 2. stanowi go łączna kwota środków pieniężnych i premii mieszkaniowej wypłacanych zgodnie z zapisami ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. W obu wymienionych przypadkach łączna wartość wkładu własnego i kredytu może wynieść do 1 mln zł.

Wnioski o "Bezpieczny kredyt 2 proc. można składać dopiero od 1 lipca 2023 r. Wcześniejsze złożenie wniosku uniemożliwi skorzystanie z dopłat.